Проектування корпоративних інформаційних систем

Робоча програма_ПКІС_122_магістри
Робоча програма_ПКІС_122_магістри
Robocha-programa_PKIS_122_magistryn.pdf
Version: 2018
701.2 KiB
0 Downloads
Details

Переддипломна практика: науково-дослідна

Робоча програма_Переддипломна практика: науково-дослідна_ІІ р. І сем._122_магістри
Робоча програма_Переддипломна практика: науково-дослідна_ІІ р. І сем._122_магістри
Robocha-programa_Pereddyplomna-praktyka-naukovo-doslidna_II-r.-I-sem._122_magistryn.pdf
Version: 2018
492.7 KiB
0 Downloads
Details

Математичні моделі і методи прийняття рішень

Робоча програма_ММіМПР_122_магістри
Робоча програма_ММіМПР_122_магістри
Robocha-programa_MMiMPR_122_magistryn.pdf
Version: 2018
848.4 KiB
0 Downloads
Details
Лабораторний практикум_НМП_ММіМПР_122_магістри
Лабораторний практикум_НМП_ММіМПР_122_магістри
Laborator.-praktykum_NMP_MMiMPR_122_magistryn.pdf
Version: 2018
2.4 MiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_ММіМПР_122_магістри
Конспект лекцій_ММіМПР_122_магістри
Konspekt-lektsij_MMiMPR_122_magistryn.pdf
Version: 2018
2.0 MiB
0 Downloads
Details
МВ_Індивідуал. (самост.)_ММіМПР_122_магістри
МВ_Індивідуал. (самост.)_ММіМПР_122_магістри
MV_Indyvidual.-samost._MMiMPR_122_magistryn.pdf
Version: 2018
321.6 KiB
0 Downloads
Details
МВ_Контрол_Самост_ММіМПР_122_магістри
МВ_Контрол_Самост_ММіМПР_122_магістри
MV_Kontrol_Samost_MMiMPR_122_magistryn.pdf
Version: 2018
291.4 KiB
0 Downloads
Details

Націогенез та державотворення українців

Робоча програма_Націогенез та державотворення українців_122_магістри
Робоча програма_Націогенез та державотворення українців_122_магістри
Robocha-programa_Natsiogenez-ta-derzhavotvorennya-ukrayintsiv_122_magistryn.pdf
Version: 2018
539.2 KiB
0 Downloads
Details

Автоматизація процесів біржової діяльності

Робоча програма_АПБД_122_магістри
Робоча програма_АПБД_122_магістри
Robocha-programa_Avt.-protsesiv-birzh.-diyal-sti_122_magistryonovl..pdf
Version: 2018
705.2 KiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_АПБД_122_магістри
Конспект лекцій_АПБД_122_магістри
AvtProtsBirzhDiyal_Lektsiyi_122_magistry.pdf
Version: 2016
496.1 KiB
1 Downloads
Details
МВ_ЛСІ_АПБД_122_магістри
МВ_ЛСІ_АПБД_122_магістри
AvtProtsBirzhDiyal_LabSamInd_122_magistry.pdf
Version: 2016
3.0 MiB
1 Downloads
Details

Інформаційний менеджмент підприємства

Робоча програма_ІМП_122_магістри
Робоча програма_ІМП_122_магістри
Robocha-programa_Inform.-menedzhment-pidpryyemstva_122_magistryonovl..pdf
Version: 2018
672.8 KiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_ІМП_122_магістри
Конспект лекцій_ІМП_122_магістри
Inf.menedzhment_Konspekt_122_magistry.pdf
Version: 2016
6.0 MiB
1 Downloads
Details
МВ_ЛСІ_ІМП_122_магістри
МВ_ЛСІ_ІМП_122_магістри
Inf.Menedzhment_LabSamInd_122_magistry.pdf
Version: 2016
814.9 KiB
1 Downloads
Details

Електронна комерція

Робоча програма_Електронна комерція_122_магістри
Робоча програма_Електронна комерція_122_магістри
Robocha-programa_Elektronna-komertsiya_122_magistryonovl..pdf
Version: 2018
771.3 KiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_Електронна комерція_122_магістри
589.6 KiB
1 Downloads
Details
МВ_ЛСІ_Електронна комерція_122_магістри
МВ_ЛСІ_Електронна комерція_122_магістри
Metodychka-LR_El_Komerts_122_magistry.pdf
Version: 2016
1.7 MiB
1 Downloads
Details

Розробка спеціалізованих програмних додатків

Робоча програма_РСПД_122_магістри
Робоча програма_РСПД_122_магістри
Robocha-programa_Rozrobka-spets.-progr.-dodatkiv_122_magistryonovl..pdf
Version: 2018
669.1 KiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_РСПД_122_магістри
Конспект лекцій_РСПД_122_магістри
RozrobkaSpetsProgrDod_Lektsiyi_122_magistry.pdf
Version: 2016
520.5 KiB
0 Downloads
Details
МВ_ЛСІ_РСПД_122_магістри
МВ_ЛСІ_РСПД_122_магістри
RozrobkaSpetsProgrDod_LabSamInd_122_magistry.pdf
Version: 2016
1.6 MiB
1 Downloads
Details

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Робоча програма_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
741.2 KiB
1 Downloads
Details
Конспект лекцій_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
Конспект лекцій_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
Konspekt-lektsyj-OPTSZ_122_magistry.pdf
Version: 2016
860.3 KiB
1 Downloads
Details
МВ_Курсова_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
МВ_Курсова_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
MV-do-kursovogo-optsz_122_magistry.pdf
Version: 2016
723.5 KiB
1 Downloads
Details
МВ_ПЛ_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
МВ_ПЛ_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
Praktychesk_Lab.-raboty-OPtaTSZ_122_magistry.pdf
Version: 2016
1.5 MiB
1 Downloads
Details
МВ_СІ_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
МВ_СІ_ОПГ та ЦЗ_122_магістри
Sam-ta-ind-optsz_122_magistry.pdf
Version: 2016
1.1 MiB
1 Downloads
Details

Геоінформаційні системи та технології

Робоча програма_ГСТ_122_магістри
Робоча програма_ГСТ_122_магістри
Robocha-programa_Geoinformatsijni-systemy-ta-tehnologiyi_122_magistryonovl..pdf
Version: 2018
711.6 KiB
0 Downloads
Details
Конспект лекцій_ГСТ_122_магістри
Конспект лекцій_ГСТ_122_магістри
GYSyT-Konspekt_lektsyj_122_magistry.pdf
Version: 2016
944.7 KiB
1 Downloads
Details
МВ_ПСІ_ГСТ_122_магістри
МВ_ПСІ_ГСТ_122_магістри
GYSyT-Metodychni_vkazivky_122_magistry.pdf
Version: 2016
1.5 MiB
1 Downloads
Details