ОСВІТНЯ ПРОГРАМА_АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ_191_БАКАЛАВРИ

Освітня програма_191_бакалаври
Освітня програма_191_бакалаври
Osvitnya-programa_191_bakalavratn.pdf
Version: 2018
22.7 MiB
2 Downloads
Details

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 191

Навчальний план_191_бакалаври
Навчальний план_191_бакалаври
Navchalnyj-plan_191_bakalavry.pdf
Version: 2016
4.3 MiB
2 Downloads
Details

Пояснювальна записка до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 191

Пояснювальна записка_191_бакалаври
Пояснювальна записка_191_бакалаври
Poyasn.-zapyska-do-navch.-planu_191_bakalavratn.pdf
Version: 2018
901.7 KiB
0 Downloads
Details

Перелік дисциплін за спеціальністю 191 бакалаври

Перелік дисциплін_191_бакалаври
Перелік дисциплін_191_бакалаври
Perelik-dystsyplin_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
151.9 KiB
1 Downloads
Details

Основи урбанології

Робоча програма_Основи урбанології_191_бакалаври
Робоча програма_Основи урбанології_191_бакалаври
Robocha-Programa_Osnovy-urbanologiyi_191_bakalavry.pdf
Version: 2017
669.6 KiB
2 Downloads
Details
Розширений план лекцій_Основи урбанології_191_бакалаври
Розширений план лекцій_Основи урбанології_191_бакалаври
Rozshyr.-plan-lektsij_Osnovy-urbanologiyi_191_bakalavry.pdf
Version: 2017
261.8 KiB
0 Downloads
Details

Практика виробнича, технологічна

Робоча програма_Практика виробнича, технологічна_191_бакалаври
Робоча програма_Практика виробнича, технологічна_191_бакалаври
Robocha-programa_Praktyka-vyrobnycha-tehnologichna_191_bakalavry.pdf
Version: 2018
581.7 KiB
1 Downloads
Details

Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування

МВ_Самост_ТМОАП_191_бакалаври
МВ_Самост_ТМОАП_191_бакалаври
MV_Samost_Teoret.-ta-Metod.-Osnovy-Arhit.-Proektuvannya_191_bakalavry.pdf
Version: 2017
222.8 KiB
0 Downloads
Details

Обмірно-живописна практика

Робоча програма_Живописна практика_ОЖП_191_бакалаври
Робоча програма_Живописна практика_ОЖП_191_бакалаври
Robocha-programa_ZHyvopysna-praktyka_OZHP_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
588.0 KiB
1 Downloads
Details
Робоча програма_Обмірно-живописна практика_ОЖП_191_бакалаври
Робоча програма_Обмірно-живописна практика_ОЖП_191_бакалаври
Robocha-programa_Obmirno-zhyvopysna-praktyka_OZHP_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
815.4 KiB
0 Downloads
Details
Робоча програма_Рисувальна практика_ОЖП_191_бакалаври
Робоча програма_Рисувальна практика_ОЖП_191_бакалаври
Robocha-programa_Rysuvalna-praktyka_OZHP_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
699.8 KiB
0 Downloads
Details

Комп’ютерно-переддипломна практика (кафедра “Дизайну архітектурного середовища”)

Робоча програма_Комп'ютерно-переддипломна практика_ДАС_191_бакалаври
Робоча програма_Комп'ютерно-переддипломна практика_ДАС_191_бакалаври
Robocha-programa_Kompyuterno-pereddyplomna-praktyka_DAS_191_bakalavry.pdf
Version: 2017
8.7 MiB
0 Downloads
Details

Випускна бакалаврська робота

Робоча програма_Диплом_191_бакалаври
Робоча програма_Диплом_191_бакалаври
Robocha-programa_Dyplom_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
7.4 MiB
1 Downloads
Details
МВ_ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ "БАКАЛАВРИ"_191_бакалаври
МВ_ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ "БАКАЛАВРИ"_191_бакалаври
MV_DYPLOMNYJ-PROEKT-BAKALAVRY_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
654.3 KiB
1 Downloads
Details
МУ_ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ "БАКАЛАВРЫ"_191_бакалаври
МУ_ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ "БАКАЛАВРЫ"_191_бакалаври
MU_DYPLOMNYJ-PROEKT-BAKALAVRY_191_bakalavryn.pdf
Version: 2018
656.7 KiB
0 Downloads
Details