ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА_МЕНЕДЖМЕНТ_073_БАКАЛАВРИ

Освітньо-професійна програма_073_бакалаври_2017
10.4 MiB
0 Downloads
Details
Освітньо-професійна програма_073_бакалаври_2019
7.7 MiB
1 Downloads
Details

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 073

Навчальний план_073_бакалаврат
Навчальний план_073_бакалаврат
Navch.-plan_073_bakalavratonovl.pdf
Version: 2018
1.9 MiB
1 Downloads
Details

Пояснювальна записка до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 073

Пояснювальна записка_073_бакалаврат
Пояснювальна записка_073_бакалаврат
Poyasnyuvalna-zapyska_073_bakalavratonovl.pdf
Version: 2018
17.9 MiB
0 Downloads
Details

Перелік дисциплін за спеціальністю 073 бакалаври

Перелік дисциплін_073_бакалаври
Перелік дисциплін_073_бакалаври
Perelik-dystsyplin_073_bakalavryonovl..pdf
Version: 2019
76.7 KiB
0 Downloads
Details

Консалтинг

Робоча програма (норматив., денна, укр.)_2019_Консалтинг_073_бакалаври
Робоча програма (норматив., денна, укр.)_2019_Консалтинг_073_бакалаври
Robocha-programa-normatyv.-denna-ukr._2019_Konsaltyng_073_bakalavryn.pdf
Version: 2020
3.5 MiB
0 Downloads
Details
Робоча програма_Консалтинг_073_бакалаври
Робоча програма_Консалтинг_073_бакалаври
Robocha-programa_Konsaltyng_073_bakalavryn.pdf
Version: 2017
800.8 KiB
1 Downloads
Details
Навч.-мет. пос._Консалтинг_073_бакалаври
Навч.-мет. пос._Консалтинг_073_бакалаври
NMP_konsaltyng_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
1.3 MiB
1 Downloads
Details
Засоби діагностики НДС_Консалтинг_073_бакалаври
Засоби діагностики НДС_Консалтинг_073_бакалаври
Zasoby-diagnostyky-NDS_Konsaltyng_073_bakaklavryonovl..pdf
Version: 2020
477.7 KiB
0 Downloads
Details
ПАКЕТ_РКР_Консалтинг_073_бакалаври
ПАКЕТ_РКР_Консалтинг_073_бакалаври
PAKET_RKR_Konsaltyng_073_bakalavryn.pdf
Version: 2017
381.2 KiB
1 Downloads
Details

Документообіг та документознавство

Програма_Документообіг та документознавство_073_бакалаври
Програма_Документообіг та документознавство_073_бакалаври
Programa_Dokumentoobig-ta-dokumentoznavstvo_073_bakalavryn_2018.pdf
Version: 2019
2.8 MiB
0 Downloads
Details
Робоча програма_Документообіг та документознавство_073_бакалаври
Робоча програма_Документообіг та документознавство_073_бакалаври
Robocha-programa_Dokumentoobig-ta-dokumentoznavstvo_073_bakalavryn_2018.pdf
Version: 2019
4.5 MiB
0 Downloads
Details

Стратегічне управління

Робоча програма (норматив., заоч., укр.)_2019_СУ_6.030601_бакалаври
Робоча програма (норматив., заоч., укр.)_2019_СУ_6.030601_бакалаври
Robocha-programa-normatyv.-zaoch.-ukr._2019_SU_6.030601_bakalavryn.pdf
Version: 2019
1.1 MiB
0 Downloads
Details
Робоча програма_СУ_6.030601_бакалаври
Робоча програма_СУ_6.030601_бакалаври
Robocha-programa_SU_6.030601_bakalavryn.pdf
Version: 2019
4.7 MiB
0 Downloads
Details
Розширені плани лекцій_СУ_6.030601_бакалаври
Розширені плани лекцій_СУ_6.030601_бакалаври
Rozshyreni-plany-lektsij_SU_6.030601_bakalavryn.pdf
Version: 2017
347.3 KiB
1 Downloads
Details
ПАКЕТ_Екзаменаційні білети_VIII-X семестри_6.030601_бакалаври
ПАКЕТ_Екзаменаційні білети_VIII-X семестри_6.030601_бакалаври
Ekzam.-bilety_Strategichne-upravlinnya_VIII-X-semestry_6.030601_bakalavryonovl..pdf
Version: 2019
1.3 MiB
0 Downloads
Details
ПАКЕТ_Екзаменаційні білети_Х семестр_СУ_6.030601_бакалаври
ПАКЕТ_Екзаменаційні білети_Х семестр_СУ_6.030601_бакалаври
PAKET_Ekzam.-bilety_X-semestr_SU_6.030601_bakalavryn.pdf
Version: 2019
2.3 MiB
0 Downloads
Details
Засоби діагностики НДС_СУ_6.030601_бакалаври
Засоби діагностики НДС_СУ_6.030601_бакалаври
Zasoby-diagnostyky_NDS_SU_6.030601_bakalavryonovl..pdf
Version: 2019
295.0 KiB
0 Downloads
Details
МВ_Практ_СУ_6.030601_бакалаври
МВ_Практ_СУ_6.030601_бакалаври
MV_Prakt_SU_6.030601_bakalavryn.pdf
Version: 2017
248.2 KiB
1 Downloads
Details
МВ_Самост_СУ_6.030601_бакалаври
МВ_Самост_СУ_6.030601_бакалаври
MV_Samost_SU_6.030601_bakalavry.pdf
Version: 2017
351.2 KiB
1 Downloads
Details
ПАКЕТ_ККР_СУ_6.030601_бакалаври
ПАКЕТ_ККР_СУ_6.030601_бакалаври
KKR_Strategichne-upravlinnya_6.030601_bakalavryonovl..pdf
Version: 2019
1.4 MiB
0 Downloads
Details
ПАКЕТ_РКР_СУ_6.030601_бакалаври
ПАКЕТ_РКР_СУ_6.030601_бакалаври
RKR_Strategichne-upravlinnya_6.030601_bakalavryonovl..pdf
Version: 2019
1.3 MiB
0 Downloads
Details

Теорія галузевих ринків

Робоча програма_ТГР_073_бакалаври
Робоча програма_ТГР_073_бакалаври
Rob.-progr._TGR_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
1.3 MiB
1 Downloads
Details
Конспект лекцій_ТГР_073_бакалаври
Конспект лекцій_ТГР_073_бакалаври
Konsp.lekts_._TGR_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
560.9 KiB
1 Downloads
Details
Плани семінарських занять_ТГР_073_бакалаври
Плани семінарських занять_ТГР_073_бакалаври
Plany-sem.-zan.-z-TGR_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
120.8 KiB
1 Downloads
Details
МВ_Самост_ТГР_073_бакалаври
МВ_Самост_ТГР_073_бакалаври
Met.-vkaz_SRS_TGR_073_bakalavry.pdf
Version: 2016
115.9 KiB
1 Downloads
Details

Статистика

Робоча програма_Статистика_073_бакалаври
5.4 MiB
1 Downloads
Details
Тексти лекцій_Статистика_073_бакалаври
Тексти лекцій_Статистика_073_бакалаври
Teksty-lektsij_Statystyka_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
1.9 MiB
1 Downloads
Details
МВ_Статистика_073_бакалаври
МВ_Статистика_073_бакалаври
MV_Statystyka_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
398.4 KiB
1 Downloads
Details
МВЗ_Самостійна_Статистика_073_бакалаври
МВЗ_Самостійна_Статистика_073_бакалаври
MVZ_Samostijna_Statystyka_073_bakalavry.pdf
Version: 2017
424.4 KiB
1 Downloads
Details

Організація договірних відносин

Робоча програма (норматив., укр.)_2019_ОДВ_073_бакалаври
Робоча програма (норматив., укр.)_2019_ОДВ_073_бакалаври
Robocha-programa-normatyv.-ukr._2019_ODV_073_bakalavryn.pdf
Version: 2020
9.0 MiB
0 Downloads
Details
Робоча програма_ОДВ_6.030601_бакалаври
Робоча програма_ОДВ_6.030601_бакалаври
Robocha-Programa_-ODV_6.030601_-bakalavry.pdf
Version: 2017
8.2 MiB
1 Downloads
Details
Розширений план лекцій_ОДВ_6.030601_бакалаври
Розширений план лекцій_ОДВ_6.030601_бакалаври
Rozshyr.-Plan-lektsij_ODV_6.030601_bakalavry.pdf
Version: 2017
229.1 KiB
1 Downloads
Details
МВ_ПСІР_ОДВ_6.030601_бакалаври
МВ_ПСІР_ОДВ_6.030601_бакалаври
MV_PSIR_ODV_6.030601_bakalavry.pdf
Version: 2017
309.7 KiB
1 Downloads
Details
Засоби діагностики НДС_ОДВ_073_бакалаври
Засоби діагностики НДС_ОДВ_073_бакалаври
Zasoby-diagnostyky-NDS_ODV_073_bakalavryn.pdf
Version: 2020
2.6 MiB
0 Downloads
Details